NÁPLŇ A CÍLE

Cíli sdružení je zejména organizace vzdělávacích seminářů, propagace japonské kultury a šíření znalostí o Japonsku mezi veřejností.