HISTORIE

Shidókai bylo založeno roku 1985 v Kumamotu, Nakagawa Kinji – senseiem. Projekt vznikl za účelem ochrany, udržování a předávání dále tradiční japonské kultury, stejně jako jejího představení široké veřejnosti. První veřejnou prezentaci Shidókai pořádalo dva roky nato v prostorách chrámu Jórakuji v Kumamotu, v rámci veřejné ukázky starých Budó. Z chrámem je od té doby navázána úzká spolupráce.

Od svého založení proběhlo pod hlavičkou Shidókai na třicet oficiálních slavnostních a ceremoniálních vystoupení ve svatyních a chrámech, šest na hradu v Kumamoto v rámci historických slavností, kde se také stalo jedním z hlavních aktérů slavností samotných, a alespoň třikrát mělo účast na vzpomínkových bohoslužbách, kde se takto uctily duše zemřelých. V roce 1996 je také založena Společnost pro zachování tradiční střelby z mušket v městě Ashikita.

Roku 2005 se Nakagawa-sensei rozhodl rozšířit působnost Shidókai také do Evropy. Během svých cest po světě si všiml, že je zde velice dobrá půda pro šíření tradiční japonské kultury a že mnoho zejména mladých Evropanů touží a usilovně se snaží o osobní rozvoj v rámci tradičních japonských disciplín. Tento názor sdílel také mentor Nakagawa-senseie, Tokutomi-sensei.

Ačkoliv sám Nakagawa-sensei učí především iaidó a battójutsu (8.dan hanshi Toyama ryú, zakladatel Nakagawa Tózan ryú), tak zdůrazňuje, že Shidókai se zaměřuje na tradiční japonskou kulturu v širokém měřítku. Z toho důvodu je také navázána spolupráce experty dalších disciplín. Jmenujme například Yoshida Kazumi-sensei (Nihon buyó – tradiční japonský tanec) nebo Matsuno Kunisaku-sensei (8.dan a provozovatel kaligrafické školy v Kumamoto, autor historických publikací a také tanečník rituálního shintoistického tance Kagura).

V rámci Shidókai vznikly přímé pobočky v Anglii, Francii, České republice.
Došlo také k účasti na mnoha kulturních akcích v Evropě – jmenujme například Poland Tameshigiri Taikai, v roce 2010 vystoupení v rámci historických slavností v Anglii, účast na Japonském dni – Kaizen, ADVIKu, Bušidó for Japan, Judó Show cupu 2011, semináře čajového obřadu v čajovně Bílý Jeřáb, nebo organizaci prvního oficiálního Tameshigiri Taikai v ČR.