Shidókai (斯道会) je společnost, jež se věnuje zejména výuce a prezentaci tradiční japonské kultury. Především se jedná o Budó (bojová umění), ale také Cha no yu (Čajový obřad), tradiční tanec Nihon buyó, kaligrafie a dalších disciplín. Našim cílem je poskytnout tyto služby všem zájemcům bez rozdílu věku, pohlaví, či náboženského vyznání.

english | česky